Vol240嫩模安琪Yee居家私房性感内衣配肉丝袜秀完美身材诱惑写真77P安琪画语界

Vol240嫩模安琪Yee居家私房性感内衣配肉丝袜秀完美身材诱惑写真77P安琪画语界

此紧反入里之谓,不可拘紧则为寒之说矣。浮弱为桂枝脉,恶风寒为桂枝证,然手足温而身不热。

此太阳中风误下之坏病,非柴胡证矣。今反利者,为有血也,当下之,不可余药,宜抵当丸。

然寒湿之伤于表者,因小便而出;湿热之蓄于内者,必从大便而出也。但利非清谷,急温之,阳回而生可望也。

汗出解后,心下痞硬、下利者,是生姜泻心证。非虻虫、水蛭,不胜其任也。

小便数多知便硬,无苦数少是津还。服麻,谓服麻黄汤发汗,遂致汗出不止,名曰漏汗也。

攻之是攻其热,非攻其实,即与黄芩汤彻其热之义也。要知此非胃实,因热入血室而肝实也。

Leave a Reply